Проекти

Обучение на български мениджъри и персонал

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Януари 1998 - Декември 2008 г.

Клиент: Български компании и организации от всички сектори на икономиката

Описание на проекта:
Основна цел на проекта: Предоставяне на знания и повишаване на компетенциите и практическите умения на мениджърите и персонала на български компании по отношение на организацията и управлението на техните бизнес и търговски дейности, управлението на човешките ресурси и достъпа на фондовете на ЕС.

Специфични цели:

  • Предоставяне на нови знания и умения;
  • Провокиране на идеи за постигане на по-високи резултати.
  • Стимулиране на мотивацията на персонала и динамизиране на екипа на компанията