Проекти

Подготовка за инвестиционни проекти в производствения сектор в рамките на Фар 2001 Икономическо и социално сближаване

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Януари - Декември 2001 г.

Клиент: Европейска комисия

Описание на проекта:
Целта на проекта е да подготви за въвеждане три инвестиционни схеми, свързани с високо-технологични инкубатори, консултиране на МСП и туризъм в рамките на Фар 2001.