УСЛУГИ КЪМ ЧАСТНИЯ СЕКТОР

Консултиране

Подпомагане избора и въвеждането на модерен, работещ стил на управление и ръководене на екипите, индивидуална подкрепа на висшите и средни мениджъри, в усилията им да се развиват в организацията, подкрепа в разработването и прилагането на стратегии за развитие, маркетингови и търговски стратегии и политики за конкурентно присъствие на пазара, дефиниране и развитие на инвестиционни проекти и проекти за разработване и въвеждане на иновации. Всеки консултантски проект изисква иновативен поглед, гъвкавост в намирането на верния път и постоянно усъвършенстване. Това са само част от предизвикателствата, които екипите от експерти на Дикон Груп преодоляват заедно с компаниите-клиенти. 
 
Нашите клиенти ни познават като консултантите, чиято работа е донесла измерим, видим резултат, чиито усилия са повишили икономическата стойност на техния бизнес. Ако целта на проекта е разрастване на бизнеса, ние откриваме нови пазарни ниши и спомагаме за повишаването на пазарните дялове. Ако работим за подобряване на процесите, то резултатът е подобрена ефективност и продуктивност. Ако се търси финансиране за реализацията на нови проекти и инициативи, ние идентифицираме подходящите финансови инструменти и подготвяме цялата необходима документация за кандидатстване..
 
Резултатите от нашата дейност отчитаме чрез повторния бизнес с нашите клиенти - изключително висок процент от компаниите-клиенти се връщат при нас, защото ние предоставяме резултати.

Услуги:

  • Идентифициране, разработване и управление на проекти с финансиране от ЕС и други донори;
  • Управленско консултиране; 
  • Организационно консултиране; 
  • Консултиране по организация и развитие на маркетинг и търговски дейности;
  • Управление в условия на криза и бизнес планиране.